دانلود رایگان


پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،pptx،در 36 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان این پاورپوینت در مورد سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 36 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه

دانلود رایگان پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،pptx،در 36 اسلاید این پاورپوینت در مورد سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 36 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم و نگرش سیستمی،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها،سیستم چیست ،اجزاء یک سیستم،ترکیب سیستم ،طبقه بندی سیستم ها ،سیستم های باز و بسته ،انواع آنتروپی ،سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ و...ومنابع می باشد
قسمتی از متن:
ــ سیستم و نگرش سیستمی


n سازمان عبارت است از دسته بندی و گروه بندی افراد در قالب های نظام یافته به گونه ای که مساعی هماهنگ شده ی آن ها در یک محیط متغیر به صورت وسیله ای برای نیل به هدف های سازمانی در آید.nسازمان یک نهاد اجتماعی است که دارای هدف بوده و سیستمی است که به سبب داشتن یک ساختار آگاهانه فعالیت های خاصی را انجام می دهد و دارای مرزهای شناخته شده ای می باشد.nسازمان عبارت است از فرآیندی نظام یافته از روابط متقابل افراد برای دست یافت به هدف های معیناصولاً هر شیء یا پدیده ای که به نوعی دارای حیات و چرخه باشد، سیستم نامیده می شود. استفاده از روش سیستم به عنوان یک روش بهتر برای درک تمام پدیده ها شناخته شده است. این ایده در سال 1937 به وسیله ی لودویک وون برتالانفی یک زیست شناس آلمانی ارایه شد. وی نام نظریه ی عمومی سیستم ها را به یک نظم جدید برای فرموله کردن قواعدی که در سیستم به صورت کلی به کار می رود اطلاق نمود.

سه حرکت فکری ساختارنگری، سیبرنتیک و نظریه ی اطلاعات موجب گسترش و توسعه نگرش سیستمی شدند. ساختارنگری در زبان شناسی، مردم شناسی و روان شناسی بسیار مطرح است. کلمه سیبرنتیک به معنای هدایت یک کشتی و معنای مجازی آن عمل رهبری یا حکومت کردن است. روش شناختی سیبرنتیک به جای تأکید بر علت، هدف را در نظر می گیرد. سیبرنتیک هر چیزی را با ماشین همانندسازی می کند و از یک جنبه به عنوان علم ماشین در نظر گرفته می شود.

از دیدگاه سیبرنتیک برای شناخت ماشین ها باید ساختار و موقعیت درونی ماشین در هر لحظه، کنش ها و واکنش ها با محیط و بالاخره تکامل ماشین در یک مدت زمان را مشخص کرد. برای این منظور باید اندام اثرپذیر از محیط خارج و اندام اثربخش ماشین به محیط خارج از آن را مشخص کرد. ممکن است خروجی ها بر ورودی ها مؤثر باشند. در واقع معلول ممکن است بر علت تأثیر بگذارد. در این صورت باید حلقه ی بازخورد ماشین را مشخص کرد. در بازخورد مثبت واکنش در جهت کنش عمل می کند و در بازخورد منفی مکانیسم بر ضد اثرات دنیای خارج عمل می کند.

ــ تعریف سیستم

لفظ سیستم به مجموعه ای از عناصر اطلاق می شود که ورودی های مشخصی را دریافت نموده و سپس روی آن ها پردازش انجام داده و در نهایت خروجی های معینی را تولید می کند. سیستم مجموعه ای است از چندین جزء وابسته به هم که در جهت حصول هدف های خاص در تعامل با یکدیگر هستند.

در فرهنگ انگلیسی آکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیرمرتبط، به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کلی اجزاء که بر حسب طرح یا برنامه ای نظام یافته باشد تعریف شده است. به همین ترتیب فرهنگ زبان انگلیسی رندوم هاس این تعریف را برای سیستم ارایه داده است: مجموعه منظم و قابل درکی از حقایق، اصول، نظریه ها و امثال آن ها در زمینه ی خاصی از دانش یا اندیشه .

یک سیستم همواره دارای هدفی مشخص است و به صورت مجزا وجود ندارد. همانطور که هر سیستمی دارای سیتستم های ساده تری می باشد، خود نیز زیرسیستمی از یک سیستم پیچیده تر می باشد. یک سیستم با هدف خاص که در آن تقسیم کار، ارتباطات و کنترل وجود داشته باشد را سازمان گویند.

دیدگاه سیستمی، به نقل از کتاب روابط صنعتی بررسی پدیده ها از طریق در نظر گرفتن کل پدیده است. منظور از کل، مجموعه ای است که از به هم پیوستگی یکسری اجزاء که کم و بیش با هم مرتبط هستند و کلیت پدیده را به وجود می آورند می باشد. به طوری که مشهود است این نحوه دید، سنتز جدیدی است از روش های قیاسی و استقرایی، که محاسن هر یک را داراست و فاقد عیوب هر دوی آن ها است. توضیح اینکه در منطق سه نوع حجت وجود دارد: قیاس (Deduction)، استقراء (Induction) و تمثیل (Example). استقراء یعنی قریه به قریه گشتن و در منطق از جزء به کل رسیدن است و قیاس عکس آن.

از تعاریف فوق می توان نتیجه گرفت که برای شناخت سیستم ها در حالت کلی باید عناصر تشکیل دهنده و روابط بین آن ها را شناخت. در دیدگاه سیستمی رابطه ی بین دو جزء یا دو عنصر رابطه ی علت و معلولی تنها نیست بلکه ممکن است عملی دو جانبه باشد. رابطه ی تعاملی بین عناصر سیستم علاوه بر علت و معلول ممکن است رابطه ی زمانی، رابطه ی دو جانبه و رابطه ی بازخوردی هم باشد. اصولاً بین عناصر سیستم باید تناسبی برقرار باشد.

کل سیستم چیزی بالاتر از حاصل


سیستم و نگرش سیستمی در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها


سیستم و نگرش سیستمی


تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها


سیستم چیست


اجزا یک سیستم


ترکیب سیستممقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه ...

دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های ...

دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه ...

دانلود پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های ...

برترین پکیج پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب ...

برترین پکیج پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی ( فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ...

پاورپوینت مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در تجزیه و تحلیل و ...

این پاورپوینت در مورد مراحل تجزیه و تحلیل سیستم در تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها در 76 ...پاورپوینت آماده تخیل سازمان یافته: آفرینش سناریو و تدوین نظری