دانلود رایگان


تحقیق اهميت بلوغ - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود رایگان تحقیق اهميت بلوغ تحقیق اهميت بلوغ در حجم 137 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
شرايط اين مرحله:
دوران بلوغ را به دليل اهميت و نفوذ بخشي و هم از جهت روابط و مراودت با عناويني نسبتاً گويا به صورت زير معرفي كرده اند:
- دوران انتقال: به دليل انتقال نوجوان از مرحله كودكي و وابستگي به مرحله استقلال و ورود به دنياي بزرگترها.
- دوران عصيان و نافرماني نسبت به بزررگترها به دليل احساس بزرگي و استقلال.
- دوران اضطراب به دليل شرايط خاص دنياي بلوغ و ريختن هورمونهاي غدد در خون.
- دوران غرور و مستي، بدليل رؤياها، احتلامها و آينده بيني هاي شيرين.
- دوران تولد جديد كه به نظر هال تكامل يافته ترين خصايص انساني در اين مرحله ظاهر مي شود[1]. سونيز دوران بلوغ را دوران تولد جديد مي خواند[2].
- دوران بحران است (erise) به ويژه كه براي او بحران انطباق با شرايط جديد، محيط جديد و خواسته هاي جديد پيش مي آيد و او در اين انديشه است كه با هوس هاي خويش چگونه كنار آيد.
بروز مشكلات و تغييرات:
تغييرات متعددي در شرايط رشد و حيات او پديد مي آيد كه آن خود عامل توجيه بروز بحران است. در درون او آشوبهايي از شرايط هوسمندي نو وخواسته هاي غير قابل دسترس وجود دارد كه ذهن او را به خود مشغول مي دارد، به طوري كه براي اقناع آن در حال نقشه كشي است.
بلوغ را دوران طوفان زندگي خوانده اند. اين طوفان نشأت گرفته از درون است زيرا كه غدد بيدار شده و هورمونهاي آن همچون سربازاني از درون قلعه وجود به او حمله آورده و در معرض رگبارهاي خود قرار مي دهند و او وامانده است كه با اين هجوم ها چه كند و چگونه خود را آرامش بخشد. مرحله انقلاب است و اين انقلاب همه وجود و شخصيت او را نيز نفوذ قرار داده و شور و هيجاني در زندگي او ايجاد مي كند. به نظر برخي از صاحب نظران بلوغ نمايندة حقيقي تحولي عميق در سازمان روان است و ذهن و عاطفه و روان همانند جسم نوجوان تحت فشارها و نفوذهاي آن است. مشكلاتي كه به او رخ مي نمايند به علت توسعه بحران شخصيت تراكم و تغيير ناگهاني عواطف، فشار و طوفان مربوط به تحمل وضع گذشته خانه و مدرسه است كه او خط و روش و بنياد آن را زير سؤال مي برد. او را از اين پديده اي اعجاب انگيز بايد خواند كه با بروز صفات ثانويه از يك سو قابليت هايي و از سوي ديگر احساس نگراني هايي براي او حاصل مي شود.

اهميت شرعي بلوغ:
دوران بلوغ از نظر شرعي اهميت فوق العاده اي دارد. از آن بابت كه مهمترين وضع و شرايط براي حيات است و آدمي جهت ورودي به عرصه تكليف الهي و كار براي خدا و معامله با خدا آمادگي پيدا مي كند و در شرايطي قرار مي گيرد كه مي تواند با او رابطه مستقيم پيدا كند. در اسلام براي او جشن بلوغ است، نه تنها بلوغ عبادتي و نماز و روزه، بلكه بلوغ جنسي كه او وارد دنياي مردان و زنان مي شود و خداوند با او معامله يه انسان كامل را خواهد داشت. وعده بهشت، نعمت، رحمت، امداد عيني براي او نيز چون ديگران مطرح است و باب ضيافت الهي بر او نيز گسترده است. او با ورود به بلوغ حلم، بلوغ نكاح و بلوغ اشد در مقررات تكليفي بسياري وارد مي شود چون:
- عبادات كامل: نماز، روزه، حج، زكات، نيابت از حج، نظارت اجنماعي و …
- معاملات چون ازدواج، اجراي عقد، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شركت، ضمان، حواله، شهادت و ...
- حقوق مثل قضاوت، اجراي حدود، ديات، قصاص، تعزيرات و ...
و در كل آدمي براي رسيدن به مرحله تكامل بايد مرحله اي چون اين مرحله را طي كند و وارد دنيايي شود كه در آن مسئوليت خواهي و خيرانديشي، در خور ثواب و عقاب است.
ديد روان شناسانه به بلوغ:
از نظر روان شناسي تحولي كه در جنبه زيست بر اثر بيداري غدد پديد مي آيد چنان دگرگوني و شوري در افراد به وجود مي آورد كه همه ابعاد وجودي آنها را تحت نفوذ قرار مي دهد. ما در مورد جنبه هاي اين تحول به تفضيل سخن خواهيم گفت ولي فعلاً به اختصار متذكر مي شويم كه اين بيداري غدد و ريزش هورمونها در خون:
- اثري فوق العاده در ذهن دارد آنچنان كه همه فكر و كنجكاوي و قصور و تخيل نوجوان را تحت شعاع قرار داده و او را از انديشه و اهتمام به درس و كار و تحصيل باز مي دارد.
- اثري در عواطف دارد آنچنان كه گاهي موجد ترسهاي جديد است. تعجب او را در برابر امور و جاذبه هاي طبيعي برمي انگيزد، در او عشق به وجود مي آورد كه عامل رفتارهاي شبيه مستي است، محبت او را به سويي خاص جهت مي دهد.
- ادراك و اراده او را تحت تأثير قرار مي دهد. او را به سويي ويژه مي راند، آ‍زادي و استقلال او را به گونه اي ديگر مي سازد، ستايش ونيايش او و زيبادوستي او را تحت شيوه اي خاص در مي آورد.
- نفس بلوغ پديد آورنده جمالي ويژه و جمال دوستي ويژه است. موريس دبس مي گويد: اين جمال و زيبايي مخصوص بشر نيست، بلكه در اغلب حيوانات نيز نوعي شكفتگي بدني ديده مي شود به خصوص در نزد طيور، آن هم در نوع آوازها و رنگ هاي تند و جاذب پرو بالها .[3] در كل برخي، از نظر روان شناسي و روان پزشكي به جاي بلوغ ترجيح داده اند از كلمه جواني استفاده كنند تا جانشيني براي سن كودكي باشد[4].
خصايص عمدة آنان:
آنچه در رفتار و كردار نوجوان به چشم مي خورد بس مهم و عظيم است و گاهي اين رفتارها منشأ خير و بركت است و زماني منشأ نفرت. ما جوانب و ابعاد آن را در ضمن مباحث بعدي بررسي خواهيم كرد ولي آنچه كه در اين عرصه قابل ملاحظه و عرضه است عبارتند از:
- برقراري روابط جديد با دوستان، افراد همجنس و زماني هم با جنس مخالف؛
- تمايل به اجراي نقش اجتماعي جنس مذكر و مؤنث و گاهي هم به مرحله عمل رساندن آن؛
- صرف قواي بدني در راه و خطي كه در موارد بسيار انديشيده نيست و جز اتلاف وقت ثمري ندارد؛
- درخواست شغل و كار براي داشتن استقلال اقتصادي و رهايي از قيد خانواده ها؛
- توسعه مهارتهاي عقلاني و رسيدن هوش به اوج خود؛
- توسعه صلاحيت هاي مدني و اجتماعي و تلاش در جهت جذب شدن در جامعه؛
- ابراز علاقه به رفتاري كه ناشي از احساس مسئوليت اجتماعي است.
- علاقه به تحصيل و فهم و دانش و اخلاق بدون اين كه براي آن سرمايه گذاري كند.
- تمايل به ازدواج، در عين آگاهي از ضعف و ناتواني خود در امر اداره زندگي.
- در كل بلوغ را نقطه عطف خوانده اند. زيرا نوجوان برخلاف كودك كه مي خواهد از ديگران تقليد كند او دوست دارد خودش باشد، خودش بفهمد و عمل كند، ديگران به او امر و نهي نكنند و او هم حاضر نيست حرف ديگران را گوش كند. اگر در مواردي تقليد مي كند حاكي از احساس ضعف و درماندگي اوست و خودآگاه است كه اين رفتارش از شدت ناچاري است.
مرحله مهم رشد:
آري، آدمي در مسير حيات مراحل متعددي را پشت سر مي گذارد، حيات را از مرحله جنيني آغاز مي كند و وارد دنياي كودكي، نوجواني، جواني، ميانسالي، بزرگسالي و پيري و فرتوتي مي شود و سرانجام هم بسوي خدا باز مي گردد. هر كدام از اين مراحل دوران مهم و سرنوشت سازي هستند، اما مرحله بلوغ مرحله مهمي از زندگي و داراي اهميت بيشتري است. پايه گذاريهاي مهم درحيات، سعادت و شقاوت تكليفي، بهشتي شدن و جهنمي شدن اغلب مربوط به اين دوره است و والدين و مربيان را در اين مرحله تكليفي بس سنگين است. در اسلام راجع به اين دوره مباحث درخور عنايتي وجود دارد. در غرب افرادي چون موريس دبس واستانلي هال مطالعات خوبي را در اين عرصه انجام داده اند. استانلي هال را به جهت آن كه نخستين كسي است كه در غرب با روش علمي به بررسي اين مرحله پرداخته است، پدر روان شناسي بلوغ نام نهاده اند[5]
تحولات ذهني:
خون اثرات عميقي در ذهن فرد بالغ دارد و وضع انديشه و تعقل، تخيل و تصور و نيز حافظه او را دگرگون مي سازد. بررسي ها نشان داده اند كه گاهي اين اثرات به گونه و در حدي است كه صاحب نظران آن را اختلال ذهني مي نامند. مثلاً دختران به هنگام قاعدگي ممكن است گرفتار چنان اختلال ذهني گردند كه حتي دست به سرقت بزنند و يا از خانه بگريزند. برخي از آنان و حتي پسران در موقع بروز حالت جنسي دچار چنان تحولي مي شوند كه گويي تمام ارگانيزم بدنشان تحت شعاع قرار مي گيرد. خيلي زود خسته و اندوهگين مي شوند و پژمرده و متفكر مي گردند. اين حالات ناشي از آن است كه تعادلي كه در دوره دبستان برقرار شده بود به مناسبت بلوغ جنسي مختل مي گردد. بحث در مورد دامنه تحولات ذهني در دوران بلوغ وسيع و بخشي از آن شامل موارد زير است:
الف) در مورد هوش:
در دوران نوجواني و به ويژه در دوران بلوغ اكثر نوجوانان از نظر هوشي در سطح و درجه نسبتاً بالايي قرار مي گيرند. مي دانيم بر اساس نظربينه و روان شناسان فرانسوي بالاترين درجه هوش آدمي در سنين 14 سالگي است و بر اساس نظر روان شناسان آمريكايي چون ترمن اوج هوش در سنين 16 سالگي قرار دارد و اين درست در سنين بلوغ و شكوفايي فرد است. پس از اين مرحله تجارب عملي زمينه ساز رشد عقل است، بدون آنكه بر ميزان هوش اضافه گردد و اين رأيي است كه اكثريت برآنند، اگرچه پاره اي از بررسي ها حكايت از افزايش هوش در سنين بعد (بر اثر مراقبت هاي غذايي، محيطي و احياناً دارويي) دارند.
ب) در مورد فكر:
اساس انديشيدن به هم پيوستن و يا در كنارهم قرار دادن مهره هاي دانايي در ذهن است كه بر اثر آن آدمي به كشف مجهول و يا به حل مسأله اي توفيق مي يابد، با افزايش رشد فكر، نوجوان به ترقي خود ادامه مي دهد و راه خود را به سوي رشد كمال طي مي كند. بر اساس اظهارنظر روان شناسان در عين اينكه جنبه انفعالي بلوغ بر سر جاي خويش است فكر نوجوان به سوي رشد راه خود را طي مي كند. تفكر او مجرد است و به گفته پياژه اين امر اوج پرواز فكري يك انسان و يك راز و يك واقعيت است. بعداً تفكر مجرد با واقعيت آشتي مي كند و به تدريج نوجوان خود را با واقعيت وفق مي دهد. بد نيست متذكر شويم در سنين 11-15 سالگي يك دختر به طور پيوسته از پسر همسال خود به مقدار دو سال كامل جلوتر است[6].
ج) در جنبه عقل:
عقل همان هوش عملي است كه در سايه دانايي و تجارب بر دامنه آن افزوده مي شود، اَلعَقلُ غَريزَهُ تَزيدُ بِالعِلم وَ التَجارِب (نهج البلاغه). اين مرحله از عمر دوره حركت به سوي تكامل عقل است و نوجوان در شرايطي است كه از قانون عليت خوب سر در مي آورد و مي تواند روابط امور و اشياء را دريابد البته شكل گيري و اتمام آن در سن 28 سالگي ذكر شده، يَنتهي عَقلُهُ لِثمانٍ و عِشْرينَ سَنهً إلا التّجارِب [7].
موقعي كه احساسات و تمايلات غريزي به هيجان مي آيند و زماني كه شهوت يا غضب طغيان مي كند و يا وجود نوجوان طوفاني مي گردد چراغ عقل ضعيف مي شود و فروغ آن به خمودي مي گرايد و نيروي مقاومت خود را از دست مي دهد[8]. و اين همان مسأله اي است كه دامنگير نوجوان شده و والدين با آن مواجه مي شوند. نارسايي عقل نوجوانان و اختلالات فكري آنان در بحران بلوغ و تكليف، به يك كشور و نژاد معين اختصاص ندارد، بلكه كليه فرزندان بشر در سراسر گيتي با اين مسأله روبرو هستند[9]. بدين سان نبايد مسأله اي نگران كننده به حساب آيد. نوجوان بيش وكم خودش نيز به اين امر آگاه است و از تاثير متقابل خود و محيط آگاهي دارد.
د) در حافظه:
ما نمي گوئيم حافظه نوجوان در سنين بلوغ ضعيف مي شود، بلكه مي گوييم حافظه يك استعداد است و استعدادها با گذشت زمان رو به توسعه و رشد مي گذارند. اما واقعيت اين است كه نوجوان در مرحله بلوغ برخي از مسائل حال و حتي برخي از آنان دوران قبل از بلوغ خود را فراموش مي كنند و گاهي هم ممكن است مسأله اينگونه باشد كه دوران حال را از ياد مي برند و بيشتر به فكر و ياد دوران گذشته اند. اين فراموشي و ضعف حافظه بدان دليل است كه ذهن آنان مشغوليت هاي جديد پيدا كرده و چنان نيست كه تنها سرگرم يك يا چند مسأله محدود باشد. در گذشته همه همّ و غمّ آنان متوجه غذا لباس و نمره و محبوبيت نزد معلم و والدين و … بوده است ولي امروز آنان را دنيايي ديگر است. بخشي از حافظه و ذهن نوجوانان متوجه زندگي آينده، رؤياها و خواب و خيال هاي غريزي است و اين مسائل ديگر جنبه هاي زندگي را تحت شعاع قرار مي دهد.
ه‍ ) در استعداد:
در اين مرحله از عمر استعدادها به مرحلة ظهور و بروز مي رسند و چه بسيار از افراد كه حتي قادر به سرودن شعر، كشف و ابداع و يا يافتن فرمولي براي حل مسأله مي شوند و اين امر را رابطه اي است با بلوغ و اوج گيري آن. همچنين تا سنين 18 سالگي اين شرايط و امكان روبه رشد است. اين نكته قابل ذكر است كه هر چه به سنين بلوغ نزديك تر مي شويم استعداد عملي نوجوان نيرومندتر و شكوفاتر مي شود، بهتر مي تواند اشياء را دستكاري كند و از كنه آنها سر درآورد. استعداد يادگيري زبان در اين مرحله به اوج مي رسد و البته در سنين بعد رو به كاهش مي گذارد.
و) قدرت تخيّل:
قدرت تخيّل در اين مرحله از سن اوج مي گيرد، آنچنان كه ممكن است به خيال بافي كشانده شود و غوطه ور شدن نوجوان را در دنياي خود به دنبال آورد. اين امربه ميزاني نيرومند است كه ما در برخي از كودكان نوعي حالت رجعت يا بازگشت به كودكي را مي بينيم و آنها به واقع از مسير واقعيت دور مي مانند. در امر تخيّل دختران جلوتر از پسران و بيشتر از آنها عمل مي كنند تا حدي كه به گفته موريس دبس دختران مي توانند در وسط زندگي روزانه خواب و خيال هايي كه در بيداري انجام مي گيرد ادامه دهند و به همين نظر صوري از مرض ميتوماني؛ يعني علاقه به دروغ پردازي و افسانه بافي در آنها ديده مي شود[10]. پناه بردن به دنياي خيال مقداري از نابساماني هاي رواني نوجوان را كاهش مي دهد ولي اين خطر وجود دارد كه به تدريج او را فردي خيالباف بار آورد كه در آن صورت بايد با فردي پراكنده گو مواجه باشيم.
ز) گرفتاري اوهام:
دنياي بلوغ و فشارهاي هيجان انگيز آن ممكن است در مواردي نوجوان را دچار اوهام سازد و ما در اين زمينه مي توانيم از ترس هاي وهمي و از رؤياها و احلام زيباي او ياد كنيم كه گاهي در بيداري عارض او مي شود. بر اثر غلبه اوهام گاهي دچار بزرگ نمايي و گزافه گويي مي شود كه آن نيز جلوه اي از تخيّل است. او با خود مي نشيند و بافندگي هايي را در ذهن براي خود ايجاد مي كند و براي بازگو كردن آن چندبار به تكرارش در ذهن مي پردازد ولي پس از ساعاتي همين يافته ها براي او يقيني شده و آن را بصورت يك جريان واقعي بيان مي كند.
بر اثر اوهام، او بزرگ نمايي مي كند، اغراق گويي دارد، مسأله اي كوچك را چنان مهم و عظيم نشان مي دهد كه آدمي از شنيدن آن حيرت مي كند. مسأله ميتوماني دختران هم مي تواند در اين رديف در خور مطالعه و تحقيق باشد.

توقف هوش:
جا دارد در اينجا از عارضه اي نام ببريم كه به عقيده برخي بر اثر پيشرسي بلوغ پديد مي آيد. بر خلاف تصوّر عوام، بسياري از صاحبنظران معتقدند بچه هايي كه زود به بلوغ مي رسند غالباً خپله تر وكودن تر از ديگران هستند[11] و كلاً تغييرات بلوغ باعث مي شود كه برخي احساس كنند نوجوان در هوش دچار سقوط مي شود و نظرش به موارد ديگري از زندگي جلب مي گردد ومسائل اساسي حيات او تحت شعاع مسائل فرعي قرار مي گيرد وكارش به جايي مي رسد كه حتي به درس و بحث خود بي اعتنا مي گردد.

بلوغ


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پسري 21 ساله هستم، چگونه به دخترى بفهمانم دوستش دارم ...

فرض بگیریم ما راه كار یا راه كارهایی به شما آموختیم كه به دختر مورد نظرتان بفهمانید كه دوستش دارید فكر می‌كنید بعد از این تفهیم علاقه چه اتفاق خاصی می افتد.

آشنایی با اسپرم و بررسی علل ناباروری مربوط به مردان – سایت ...

پژوهشگران علوم پزشکی می گویند در زوج هایی که مشکل ناباروری دارند در قدم اول بهترین کار بررسی مرد است چرا که این کار هم ساده تر و هم مقرون به صرفه است.

هدانا | وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی | هدانا | HADANA.IR

در قدرت نرم‌افزاری، آمریکا بشدّت ضعیف است؛ حرفش زورگویی است، منطقش ضعیف است، لیبرال‌‌‌دموکراسی‌اش امروز در دنیا مفتضح…

جستاری پیرامون امر ازدواج در قرآن کریم و کلام معصومین ...

چکیده. مقدمه. توصیه به ازدواج در قرآن کریم. اهمیت ازدواج در روایات. ملاکهای انتخاب همسر

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین المللی اقتصاد آزاد (فارغ از دخالت دولت) دربرمی گرفت .

۴۰ سوال مهم زمان خواستگاری که حتما باید بپرسید

برای شروع آشنایی با خواستگارتان لازم است مقدماتی بچینید. حرفهایی را آماده کنید و سوالاتی را مطرح کنید.

اصول روانشناختی و روانشناسی تربیت

از نوروفیدبک و بیوفیدبک چه می دانید؟ کلینیک فوق تخصصی روانپزشکی،روانشناسی، نوروفیدبک و بیوفیدبک آلومینا

۴۰ سوال مهم زمان خواستگاری که حتما باید بپرسید

برای شروع آشنایی با خواستگارتان لازم است مقدماتی بچینید. حرفهایی را آماده کنید و سوالاتی را مطرح کنید.

هدانا | وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی | هدانا | HADANA.IR

در قدرت نرم‌افزاری، آمریکا بشدّت ضعیف است؛ حرفش زورگویی است، منطقش ضعیف است، لیبرال‌‌‌دموکراسی‌اش امروز در دنیا مفتضح…

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین المللی اقتصاد آزاد (فارغ از دخالت دولت) دربرمی گرفت .

جمع کنین بابا! این رهبرتون چیکار کرده؟! (کلیپ مهم) | روشنگری

این حکومت که ادعای اسلامی بودنش میشودچرا شاه انقدرمردبودایران روقدرت منطقه کرد کارگرها ...

پسري 21 ساله هستم، چگونه به دخترى بفهمانم دوستش دارم ...

فرض بگیریم ما راه كار یا راه كارهایی به شما آموختیم كه به دختر مورد نظرتان بفهمانید كه دوستش دارید فكر می‌كنید بعد از این تفهیم علاقه چه اتفاق خاصی می افتد.

معرفي رشته مدارك پزشكي - beytoote.com

معرفي رشته مدارك پزشكي رشته مدارك پزشكي ,رشته مدارك پزشكي چيست,بازار كار رشته مدارك پزشكي,موقعيت رشته مدارك پزشكي,رشته هاي تحصيلي

سایت معلم ، موفیت معلمان ،نوشته های معلم ، مطالب مفید برای ...

راهنمایی موتور های جستجو : تجربیات معلمی ، تجربیاتی برای معلمان ، تجاربی برای معلمان مبتدی ، معلم اثر بخش، ویژگیهای معلم ، کلاسداری ، کلاس داری معلم، آموزش و پرورش نوین، بهداشت دانش آموزان ...

آدام اسميت و تقسيم کار - hajarian.com

این کتاب مفاهیمی را همچون منفعت طلبی ، تقسیم کار ، کارکرد بازارها و کاربردهای. بین المللی اقتصاد آزاد (فارغ از دخالت دولت) دربرمی گرفت .

وبلاگ تخصصی علوم باغبانی

وبلاگ تخصصی علوم باغبانی - Horticulturl Science Community blog

ترشحات و عفونتهای دستگاه تناسلی زنان – سایت پزشکان بدون مرز

دستگاه تناسلی خارجی شامل فرج (ولو)، مهبل (واژن) و پرده بکارت (هایمن) است . فرج قسمت کاملا خارجی دستگاه تناسلی زنان است که از بیرون بدن قابل رؤیت است و به صورت یک ناحیه لوزی شکل در بین دو پا و در ...

معرفي رشته مدارك پزشكي - beytoote.com

معرفي رشته مدارك پزشكي رشته مدارك پزشكي ,رشته مدارك پزشكي چيست,بازار كار رشته مدارك پزشكي,موقعيت رشته مدارك پزشكي,رشته هاي تحصيلي

سایت معلم ، موفیت معلمان ،نوشته های معلم ، مطالب مفید برای ...

راهنمایی موتور های جستجو : تجربیات معلمی ، تجربیاتی برای معلمان ، تجاربی برای معلمان مبتدی ، معلم اثر بخش، ویژگیهای معلم ، کلاسداری ، کلاس داری معلم، آموزش و پرورش نوین، بهداشت دانش آموزان ...

356 دانلود تحقیق: بررسی کم خونی فقر آهن و علائم کم خونی فقر آهن و كم خونی فقر آهن در دوران حاملگیپاورپوینت در مورد مثال هایی از نمودار usecase-اسلاید 32

تحقیق آماده در مورد تجزیه وتحلیل مفهوم روانی جرمدانلود حل تمرین سیستم های کنترل اتوماتیک بنجامین کو